Cedetaş - Kurumsal


  • Tasarım ve Danışmanlık Hizmetlerimizde enerji yönetimi ile tüketim maliyetleri ve çevreye etkinin en aza
    indirilmesi birinci öncelik olmaktadır.
  • Sürdürülebilir enerji kullanımına uygun sistemlerin belirlenmesi LEED ve BREAM şartlarına uygun çözümlerin
    planlanması ile verimli işletme şartları sağlanmaktadır.